Press "Enter" to skip to content

Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών – Master of Cryptography, Security and Information Systems) » που διοργανώνει το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
(συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2020/θέμα 2ο )

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α’ 233), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 παρ. 3 του ν. 3883/2010.

2. Το άρθρο 60 του Π.Δ. 50/2018 «Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92).

3. Το Π.Δ. 50/2020 «Οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)” του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 110).

4. Την από 29.6.2020 εισήγηση της υπ’ αριθμ. 8 συνεδρίασης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών.

5. Την γενικότερη υπηρεσιακή ανάγκη.

αποφασίζει και εγκρίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Π.Δ. 50/2020 τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών – Master of Cryptography, Security and Information Systems)»του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ως εξής.

ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών – Master of Cryptography, Security and Information Systems)», το οποίο λειτουργεί ως ακολούθως.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο

Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ..

β. Τη συνεχή προσαρμογή του Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

θ. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας. ι. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης για την επίλυση συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και κινδύνων. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας και των συστημάτων πληροφοριών που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται, συγκεκριμένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Λήψης Αποφάσεων που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι, ειδικότερα, η μετεκπαίδευση Αξιωματικών και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και ερευνητές καθώς και σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών με στόχο:

α. Τη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

β. Την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε στελέχη, αποφοίτους όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των αποφοίτων Α.Ε.Ι., τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα αντικείμενα της Κρυπτογραφίας, Ασφάλειας και των Συστημάτων Πληροφοριών. γ. Την πληρέστερη ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους Κρυπτογραφίας, Ασφάλειας και Συστημάτων Πληροφοριών σε θέματα βιομηχανικού, επιχειρησιακού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος που οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Τα Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα Α.Ε.Ι. με το άρθρο 31 του Ν. 4485/2017, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι:

α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

β. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) δ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. που δεν ανατίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα.

Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση

Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δια του Κοσμήτορα για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32, β. εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δια του Κοσμήτορα τα μέλη της Σ.Ε. και για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος συγκροτείται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση με διετή ισχύ και αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. ορίζει, από τα μέλη της Σ.Ε., το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή του με διετή θητεία.

β. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

γ. συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, επιβλέπει τις εξε-τάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων,

δ. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), και

ε. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει με ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη της και ο Διευθυντής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, αλλά τόσο ο Διευθυντής όσο και τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Α.Σ. τις προτάσεις που μειοψήφησαν. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τα 5 Μέλη της ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘‘ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”
Δάρας Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ
Καρανάσιου Ειρήνη, Καθηγήτρια ΣΣΕ
Μπάρδης Νικόλαος, Καθηγητής ΣΣΕ
Παπαδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΣΕ
Τριανταφύλλου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΣΕ

Για επικοινωνία με συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων του Π.Μ.Σ..

Για επικοινωνία με συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο υπηρεσιών του Π.Μ.Σ.. Για να δείτε την τοποθεσία των διάφορων υπηρεσιών και της διοίκησης των Π.Μ.Σ., μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη υπηρεσιών και το χάρτη κτιρίων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και προεδρεύει αυτής. Ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Σ.Ε. για διετή θητεία. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής (άρθρο 31 του Ν. 4485/2017). Όταν κωλύεται ή απουσιάζει μπορεί να αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. προεδρεύει της Σ.Ε., και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Ν. 4485/2017, και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. καθώς και όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.,

β. εισηγείται στην Σ.Ε. και στα αρμόδια όργανα της ΣΣΕ για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος,

γ. εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ., υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Συμπληρωματικά

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ρητώς από τον παρόντα κανονισμό και για τα ανακύπτοντα προβλήματα αποφασίζει η Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο παραπέμπονται τα θέματα, για τα οποία η Ακαδημαϊκή Συνέλευση δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα εβδομήντα (70) άτομα εκτός των υποτρόφων ΙΚΥ.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε (έως) 2800 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 3200€ για φοιτητές προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

 • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, και
 • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλαγή τελών φοίτησης Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4485/2017. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών (Προκήρυξη, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά)

Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

 1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο (όπως στο Παράρτημα Α’) που θα διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειοφοίτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
 5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
 6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (όπως στο Παράρτημα Β’), κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην παρακάτω ηλεκτρονική θέση
 7. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Σ.Ε..
 8. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 9. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 10. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων (Αξιολόγηση και Επιλογή)

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ..

Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

 1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
 4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
 2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής με το Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
 3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Π.Μ.Σ., η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.
 4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
 5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται

Η Σ.Ε. μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.

Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Κατηγορίες φοιτητών & Χρονική Διάρκεια Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. είναι πλήρους & μερικής φοίτησης.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Διάρκεια Φοίτησης – Αναστολή & Παράταση Φοίτησης

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί παράταση ενός (1) ή έως δύο (2) επιπλέον εξάμηνα μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1) ή έως δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράτε στο χρόνο μέγιστης διάρκειας. Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την Συντονιστική Επιτροπής(Σ.Ε.). Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το Α’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ..

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Μαθήματα

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών – Master of Cryptography, Security and Information Systems», μπορούν να διακρίνονται σε:

•               Μαθήματα Προπαρασκευαστικού Κύκλου

•               Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά), και

•               Μαθήματα Επιλογής

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., κατά την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών, καθορίζει την λίστα των μαθημάτων που θα προσφέρονται, τις κατηγορίες που αυτά θα διακρίνονται, τον αριθμό των μαθημάτων που θα διδάσκονται, την ένταξή τους σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες καθώς και τον ελάχιστο αριθμό φοιτητών που θα πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα επιλογής προκειμένου αυτό να διδαχτεί.

Η Σ.Ε. μπορεί, μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, να αποφασίζει τη αναστολή λειτουργίας μιας ειδίκευσης για μια ακαδημαϊκή σειρά εφόσον συντρέχουν ακαδημαϊκοί και οικονομικοί λόγοι.

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίζει περί τον Απρίλιο κάθε έτους την τροποποίηση του κανονισμού και την έγκριση του Οδηγού Σπουδών κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής μπορεί να γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική με απόφαση της Σ.Ε..

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνιαίων μαθημάτων, εντατικών ή σύντομων μαθημάτων ή/και σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατανέμονται δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας τους και ο φόρτος εργασίας τους εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων που τους αποδίδεται. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα  στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 πλαίσια.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Φοιτητές πλήρους φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:

 • δέκα (10) μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
 • τέσσερα (4) μαθήματα κατά το Β’ εξάμηνο (συνολικά 26 πιστωτικές μονάδες),
 • πέντε (5) μαθήματα στο Γ’ εξάμηνο (συνολικά 32.5 πιστωτικές μονάδες),
 • δύο (2) μαθήματα στο Δ’ εξάμηνο (συνολικά 13 πιστωτικές μονάδες),
 • και να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική (30 πιστωτικές μονάδες).

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Φοιτητές μερικής φοίτησης Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος θα έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους πλήρους φοίτησης και να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά το Ε’ εξάμηνο.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία εγγράφονται. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ’ όψη η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ’ οίκον ασκήσεις, εργασίες και διαγωνίσματα. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0,5.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6) (μαθήματα που δηλώνονται αλλά δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία προσμετρούνται ως αποτυχίες). Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 4ο και 5ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.

Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει ένα μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Π.Μ.Σ., την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συν-επιβλέπει και ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής. Η διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι η ακόλουθη:

1.       Ύστερα από αίτηση του φοιτητή ή φοιτήτριας και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (και του συν-επιβλέποντος εφόσον έχει οριστεί), η Σ.Ε. εγκρίνει το θέμα, την περίληψη, την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τη γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την έναρξη του 4ου ή το 5ου εξαμήνου σπουδών, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης αντίστοιχα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (και, εφόσον έχει οριστεί, τον συν-επιβλέποντα) και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Σ.Ε. ή άλλων πανεπιστημίων ή μέλη ΕΠ ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής.

2.      Με το πέρας της συγγραφής, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ανακοινώνεται ο χρόνος και ο τόπος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής. 3.            Η μεταπτυχιακή διπλωματική κατατίθεται ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πριν τις 10 ημέρες μπορεί να προχωρήσει μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η μεταπτυχιακή διπλωματική αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς το ερευνητικό της προσανατολισμό, την παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η διπλωματική κρίνεται ως “ικανοποιητική” ή “μη ικανοποιητική”. Εάν η διπλωματική κριθεί ως “ικανοποιητική” μπορεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Μ.Δ.Ε. από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), αφού προηγουμένως κάνει τις διορθώσεις που ενδεχομένως έχει προ-τείνει η επιτροπή.

Εάν η διπλωματική κριθεί ως “μη ικανοποιητική”, τότε ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελική εξέταση σε ημερομηνία που αποφασίζει η Σ.Ε. μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη εξέταση. Μετά την άκαρπη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου η διπλωματική κρίνεται ως ‘μη ικανοποιητική’. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων η οποία επιτυγχάνεται με την επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Στο Μ.Δ.Σ., ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος, με βάση τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων. Για την απονομή του Μ.Δ.Σ. θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7.5).

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει έξι και μισό (6,5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική έχει τριάντα (30) μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (8 μαθήματα και μεταπτυχιακή διπλωματική).

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους 4485/2017, 4009/2011, 3685/2008, 1268/82 και 2083/92 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.), πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Π.Μ.Σ. υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4485/2017. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ., που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέτασή τους από Τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Σ.Ε., ειδικά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχει και ο διδάσκων Καθηγητής, ο οποίος δίδαξε το μάθημα.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

 • Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:
 • την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.,
 • τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,
 • τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,
 • την καταβολή των τελών εγγραφής.
 • την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ..
 • Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
 • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 • Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά από έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.
 • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
 • Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια της Σχολής και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Διάφορες άλλες Παροχές Προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων των Προγραμμάτων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων θα διαθέτει καθημερινώς λεωφορείο της το οποίο θα μετακινείται προς και από την Σχολή Ευελπίδων με αντίστοιχο σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Στάση του Μετρό στο Ελληνικό σε ώρες που θα εξυπηρετούν τα Π.Μ.Σ..

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.

Φοιτητής ή φοιτήτρια που:

 • υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
 • απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή,
 • συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,
 • αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής, και
 • δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.

Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή μεταπτυχιακής διπλωματικής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μεταπτυχιακού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.

Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και οι διαγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων ή της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π..

Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

Η πρόσκληση επισκεπτών διδασκόντων ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ.5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης. Εάν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π.  ο τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από την Σ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση των διδασκόντων. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για επιβολή κυρώσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ.

Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων και των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με ευθύνη της Ο.Μ.Ε.Α. που ορίζεται από την Σ.Ε. και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν ανώνυμα, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που τους χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται από την Σ.Ε.. Το σχετικό έντυπο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ και καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. και το οποίο έχει εγκριθεί από την Σ.Ε..

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές διενεργείται κατά την 8η – 10η εβδομάδα και τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για το μάθημα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις καθώς και συγκριτικός πίνακας. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ., διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4485/2017.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Π.Μ.Σ. χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση κριτήρια που καθορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Οι πάσης μορφής υποτροφίες χορηγούνται εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια. Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ και ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές ολοκληρώνουν επιτυχώς το κύκλο σπουδών τους γίνεται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων  μετά από εισήγηση της Σ.Ε..